Kavelpaspoort 2

Kavel 2 650 m2
Koopsom € 378.000 v.o.n.

Bouwregels

Randvoorwaarden perceel:

 • bouwperceel mag niet meer dan 50% bebouwd zijn;
 • er dient minimaal 25 m² onbebouwd te blijven.

Randvoorwaarden hoofdgebouw:

 • maximaal 2 bouwlagen, bestaande uit één bouwlaag met kap;
 • maximale goothoogte hoofdgebouw is 3 m. Accenten of uitzonderingen tot 4 m zijn mogelijk, mitsdeze niet langer zijn van 50% van het betreffende gevelvlak;
 • maximale bouwhoogte hoofdgebouw is 8 m;
 • maximale diepte van een vrijstaande woning is 18 m;
 • het hoofdgebouw dient binnen het bouwvlak gerealiseerd te worden.
 • hoofdgebouw situeren in voorgevelrooilijn.

Randvoorwaarden bijgebouwen:

 • aan- en uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen mogen uitsluitend gebouwd worden in het achtererfgebied;
 • maximale goothoogte bijgebouw is 3 m;
 • maximale bouwhoogte bijgebouw is 5 m;
 • maximale oppervlakte bijgebouw per perceel is 50 m².

Randvoorwaarden geen gebouwen zijnde bij hoofdgebouwen:

 • maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen vóór (het verlengde van) de voorgevel is 1m;
 • maximale hoogte erf- en terreinafscheidingen achter (het verlengde van) de voorgevel is 2 m;
 • overige bouwwerken geen gebouwen zijnde mogen uitsluitend op het achtererfgebied opgericht worden;
 • maximale hoogte bouwwerken geen gebouwen zijnde is 5 m.

Algemeen

 • maten op tekening zijn circa maten;
 • aanvullende bepalingen zie koopovereenkomst;
 • erfscheidingen dienen te worden uitgevoerd in de vorm van hagen.
PLATTEGROND K3
Interesse? Schrijf u dan nu in.
Contact

De Landerije
Stadhuisstraat 2
4147 CE Asperen
088-0044244
info@landerije.nl